HomeCalendarGalleryFAQSearchRegisterLog in


|

Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?

View previous topic View next topic Go down
23/4/2012, 7:43 pm
avatar
russia_mkqn21
.:Member:.
.:Member:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 143
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 1037
» Uy Danh Uy Danh : 85
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-02-21
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2012-04-18
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


Hầy...dạo này sắp thi HK II rùi nên tớ hơi lo...aj biết thì làm hộ tớ mấy cái chương trình pascal vs....mak ai có đề côg nghệ thì giúp tớ vs nhé...thứ 4 kt rùi...cả địa, sinh, anh nữa...

Còn đây là đề tin:
1. Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên có 3 chữ số. Kiểm tra xem số này có phải là số đối xứng hay ko?
2. Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên cho đến khi gặp số 0. Tính tổng nghịch đảo của các chữ số vừa nhập.
3. Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên cho đến khi gặp số âm. Đếm số lượng các số chẵn ko tính số âm.
4. Viết chương trình nhập vào một dãy số cho đến khi gặp số 0. Thông báo ra màn hình những số hoàn hảo.

Chữ kí của russia_mkqn21


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (2 votes)
23/4/2012, 11:26 pm
avatar
shinichikudo275
.:Experienced:.
.:Experienced:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


mấy bài này ta k còn lưu trong máy nữa

u tạm lên Google sớt vậy , lên đó tha hồ

Chữ kí của shinichikudo275

24/4/2012, 9:48 am
avatar
Black_Cat
.:Newbie:.
.:Newbie:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 11
» Uy Danh Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1999-12-20
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2012-04-24
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


không hiểu mấy cái này

p/s: đề lớp mấy ấy nhỉ yoyo11

Chữ kí của Black_Cat

24/4/2012, 11:21 am
avatar
russia_mkqn21
.:Member:.
.:Member:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 143
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 1037
» Uy Danh Uy Danh : 85
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-02-21
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2012-04-18
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


yoyo10 yoyo10 đề lớp 8 mak....please...giúp tớ cái nào....sắp thi hok hì rùi....ko thi đc cô cho ăn chưởng.... yoyo7 yoyo7 yoyo30 làm sao bây h..... yoyo30 yoyo30

Chữ kí của russia_mkqn21


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
24/4/2012, 11:24 am
avatar
girlprincess1996
.:Admin:.
.:Admin:.

Liên lạc
http://me.zing.vn/girlprincess1996/profile

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


Chịu thôi em ơi, ss dốt cái nì lắm ! Chia buồn cùng em !
Em lên gg "sợt" đại đi !
Không giúp gì được cho em nên đành tặng em cái thanks vậy !^^

Chữ kí của girlprincess1996


The Truth is always only one

Need a reason to kill a person, but to save a person, a logical mind isn't needed, right?

24/4/2012, 12:51 pm
avatar
shinichikudo275
.:Experienced:.
.:Experienced:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


mai e thi à ?

nếu k tìm đc thì trước 12h tối nay lên c làm cho

lớp 8 mà đã học pascal rồi à ?

Chữ kí của shinichikudo275


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
24/4/2012, 8:58 pm
avatar
russia_mkqn21
.:Member:.
.:Member:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 143
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 1037
» Uy Danh Uy Danh : 85
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-02-21
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2012-04-18
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


shinichikudo275 wrote:
mai e thi à ?

nếu k tìm đc thì trước 12h tối nay lên c làm cho

lớp 8 mà đã học pascal rồi à ?

oy`...thật thek hả chị yoyo14 yoyo14 yoyo14 tks chị cái nez...kiểu j trc 12 h tối nay em cũng lên chị ạ... yoyo14 yoyo14 yoyo1 ak...em cũng còn 2 bài nữa, nếu có thể thì chị làm hộ em luôn nhé yoyo14 yoyo8 yoyo8 yoyo8 yoyo8

Chữ kí của russia_mkqn21


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
24/4/2012, 11:51 pm
avatar
shinichikudo275
.:Experienced:.
.:Experienced:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


câu 1 : kiểm tra số đối xứng

Code:

program sodx;
uses crt ;
var
n ,i,j :integer;
a: array[1..10]of integer;

BEGIN
clrscr;
i:=1;
repeat
writeln('nhap so n');    readln(n);
until (n>=100) and (n<=999);

{tach cac chu so}
while (n>0)    do
  begin

  a[i]:=n mod 10;
  n:=n div 10;
  i:=i+1;
  end;

  writeln('so chu so cua so do la: ',i-1);    {dem lai so chu so}

  {ca chu so cua so da cho }
  for j:=1 to i-1 do
    begin writeln('cac chu so cua so da cho :');
          writeln('a[',j,']=',a[j]);
    end;

  {kiem tra su doi xung}
  if (a[1]=a[3]) then writeln('so da cho la so dx')
  else writeln('so da cho khong phai la so doi xung ');

  readln;

END.

Chữ kí của shinichikudo275


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
25/4/2012, 12:23 am
avatar
shinichikudo275
.:Experienced:.
.:Experienced:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


câu 2 : tính tổng nghịch đảo

Code:

program tong_nghich_dao;
uses crt ;
var
n ,i,j :integer;
s: real;
a: array[1..100] of integer;

BEGIN
clrscr; s:=0;
i:=1;
repeat
write('nhap so a[',i,']=');    readln(a[i]);

if (a[i] <> 0) then  s:=s+ (1/a[i]);
i:=i+1;
until (a[i-1]=0);
                {
for j:=1 to i-2  do
s:=s+ (1/a[j]); }

writeln('tong S= ',s);
readln;
END.

Chữ kí của shinichikudo275


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
25/4/2012, 12:38 am
avatar
russia_mkqn21
.:Member:.
.:Member:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 143
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 1037
» Uy Danh Uy Danh : 85
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1998-02-21
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2012-04-18
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


eo...sao chị giỏi thek onion5 onion5 onion5 em hok cả năm trời ko vào đầu đc chữ nào nên ms p? đị ăn xin nez onion4 onion4 khó quá ko nhaj đc onion1 onion1


mak em tks chị rùi nhá.. onion3 onion3 2

Chữ kí của russia_mkqn21


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
25/4/2012, 12:46 am
avatar
shinichikudo275
.:Experienced:.
.:Experienced:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


tại vì nó là chuyên ngành của c
mà lớp 8 bây giờ đã đc học pascal rồi ah?
mình thành người cổ lỗ rồi

câu 3 : đếm các số chẵn trong chuỗi đã nhập

Code:

program so_luong_so_chan;
uses crt ;
var
n ,i,j :integer;
dem : integer;
a: array[1..100] of integer;

BEGIN
clrscr; dem:=0;
i:=1;
repeat
write('nhap so a[',i,']=');    readln(a[i]);

if (a[i] > 0) and (a[i] mod 2 = 0) then  dem:=dem+1 ;
i:=i+1;
until (a[i-1]<0);

writeln('tong so chan S= ',dem);
readln;
END.

Chữ kí của shinichikudo275


Last edited by shinichikudo275 on 25/4/2012, 1:16 am; edited 1 time in total

25/4/2012, 1:13 am
avatar
shinichikudo275
.:Experienced:.
.:Experienced:.

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Mình là : Female
» Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 745
» Xèng 0.0 Xèng 0.0 : 6199
» Uy Danh Uy Danh : 272
» Ngày "Oa oa" Ngày "Oa oa" : 1990-05-27
» Ngày gia nhập Ngày gia nhập : 2011-06-03
» Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?


đã xong cho e 4 câu rồi nhá
tất cả đều đã được test trên Turbo Pascal
chúc e mai thi tốt !

câu 4 : tìm các số hoàn hảo

Code:

program nhung_so_hoan_hao;
uses crt ;
var
n ,i,j :integer;
dem : integer;
a: array[1..100] of integer;

procedure so_hoan_hao(n:integer);
var tong ,i: integer ;
begin


tong:=0;
for i:=1 to n-1 do
if (n mod i =0 )  then tong := tong + i ;

if (n=tong) then writeln(n, ' la so hoan hao')
else writeln(n, ' khong phai la so hoan hao');
end;


BEGIN
clrscr;
writeln('so hoan hao la so co tong cac uoc (khong ke chinh no) bang no ');
i:=1;
repeat
write('nhap so a[',i,']=');    readln(a[i]);
if (a[i] <> 0) then  so_hoan_hao(a[i]);
i:=i+1;
until (a[i-1]=0);


readln;
END.

Chữ kí của shinichikudo275


Số lượt Thanks trong bài viết: Message reputation : 100% (1 vote)
Sponsored content

Liên lạc

Thông tin thành viên » Hiện giờ đang:

PostSubject: Re: Giúp tớ mấy cái đề kt này vs....sắp kt học kì II rùi >"<?Chữ kí của Sponsored contentTrả lời nhanh
Page 1 of 1